Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, danışan ile terapist arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Terapi sürecinde amaçlanan şey en temelde bireyin psikolojik iyilik halinin arttırılmasıdır. Danışmanlık süreci bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme olanağı sağlar.

Psikoterapi tek bir yöntem değildir, çok sayıda farklı psikoterapi kuramı ve uygulamaları vardır. Ancak bu yöntemler arasında bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış olan Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Terapisi gibi yöntemler çok daha hızlı ve başarılı sonuçlanmaktadır.

Bireysel Danışmanlık Alanları:

 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB),
 • Panik BozuklukMadde Bağımlılığı,
 • Özgül Fobi
 • Sosyal Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Hipokondriyazis
 • Yeme Bozuklukları
 • Öfke Kontrolü
 • Kayıp Ve Yas Süreci
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Panik Bozukluk ve Panik Atak
 • Madde Bağımlılığı
 • Hamilelik ve Postpartum Depresyonu
Bireysel Danışmanlık